Bonchon

  • 16 Tháng Ba, 2022
  • vu_ang_mkt
Giai đoạn “bình thường mới” là cơ hội tuyệt vời để các hãng gà rán tại Việt Nam nâng cao giá trị thương hiệu và tăng doanh thu. Vậy...

Số Một

  • 9 Tháng Mười Hai, 2021
  • ad_ang_mkt
Objectives: Administer Fanpage Increase brand awareness and inbox amounts Social Media: Fanpage Result: Achieved 110% KPI

Farm Hill

  • 28 Tháng Bảy, 2021
  • ad_ang_mkt
Marketing Strategy Build marketing strategies Launch a monthly marketing campaign Media Staff running FB ads with the goal of message and engagement on Fanpage